Asa

(Slovenčina) Diaľničné nálepky v roku 2018

Ceny nálepiek na rok 2018 vo Švajčiarsku

Typ vozidla Doba platnosti
 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t  38,00*