Asa

(Slovenčina) Diaľničné nálepky v roku 2020

Ceny nálepiek na rok 2020 vo Švajčiarsku

Typ vozidla Doba platnosti
 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t  41,00