Asa

(Slovenčina) Diaľničné nálepky v roku 2019

Ceny nálepiek na rok 2019 vo Švajčiarsku

Typ vozidla Doba platnosti
 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t  38,00*