Asa

Informácie o krajinách

Povinná výbava, orientačné ceny paliva, povolená rýchlosť, poplatky za diaľnice a zopár užitočných rád, ak sa vyberiete do nasledujúcich krajín: Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko alebo Grécko.

SLOVENSKO

sk
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 50/90/130
Tolerancia alkoholu úplný zákaz
Mýtne diaľničná známka
Orientačné ceny paliva
Za liter benzínu 95/nafty/LPG 1,46/1,40/0,70 €
Infoservis ASA 18 112, zo zahraničia +421 2 4920 5949
Povinná výbava vozidla je predpísaná Vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 3. novembra 2009 (§ 16 vyhlášky), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Lekárnička, autolekárnička (Prečítajte si, čo musí obsahovať lekárnička) Povinná výbava každého osobného vozidla (a vozidiel kategórie M1, N, T, C a Ps) musí obsahovať prepdísanú lekárničku. Vozidlo kategórie M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie musí mať jednu autolekárničku pre hromadnú dopravu. Vozidlo kategórie M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie musí mať dve autolekárničky pre hromadnú dopravu. Výstražný trojuholník Povinnou výbavou osobného auta (každého vozidla kategórie M, N, T, C a Ps) je homologovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27. Ako umiestniť výstražný trojuholník? Ak je vozidlo prekážkou cestnej premávky, je jeho vodič povinný obliecť si reflexnú vestu a umiestniť výstražný trojuholník nasledovne:
 • minimálne 50 metrov od auta v obci
 • minimálne 100 metrov od auta na ceste I. triedy alebo diaľnici
Reflexný odev a reflexná vesta Povinná výbava osobného auta (motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps) musí obsahovať bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka). Pozor! Bezpečnostný odev musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla. Povinná výbava pre pomalé vozidlo Vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musia byt vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK 69. Povinná výbava pre LPG Motorové vozidlá ponáňané skvapalneným ropným plynom LPG, musia byť v zadnej časti vozidla (a vozidlá kategórie M2 a M3 navyše aj v prednej casti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo) povinne vybavené identifikačným znakom “LPG”. Povinná výbava pre CNG Autá a iné motorové vozidlá na stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla, a vozidlá kategórie M2 a M3 aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom “CNG” podľa predpisu EHK 110. Detská autosedačka Prečítajte si, kedy je povinná detská autosedačka Hasiaci prístroj Hasiaci prístroj v osobnom aute nie je povinný. Je povinnou výbavou motorového vozidla kategórie:
 • M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
 • M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
 • N2, N3, T, C a Ps, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
 • M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.
Ako uchytiť a kde umiestniť hasiaci prístroj? Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden hasiaci prístroj sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodica vozidla. Žiarovky a poistky Dobrou správou pre motoristov je, že od novembra 2009 už povinná výbava nemusí obsahovať žiarovky ani poistky . Napriek zrušeniu tejto povinnosti vodičom odporúčame mať pri sebe vždy jednu súpravu náhradných žiaroviek. Ťažné lano Rovnako ako žiarovky, či poistky, podľa § 16 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z., už ani ťažné lano nie je súčasťou povinnej výbavy osobných automobilov. Správa (zápis, záznam) o dopravnej nehode Správa o nehode nie je súčasťou povinnej výbavy a polícia ju nekontroluje v rámci cestnej kontroly. Ak však budete účastníkom dopravnej nehody – škodovej udalosti a správu o nehode nevyplníte a nepodpíšete, škodová udalosť bude posudzovaná ako dopravná nehoda, ku ktorej je potrebné volať políciu. Ak vám teda správa o nehode v aute chýba riskujete pokutu od polície do výšky 60 eur. Viac info: www.povinnavybava.sk

ČESKÁ REPUBLIKA

cz
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 50/90/130
Tolerancia alkoholu úplný zákaz
Mýtne vybrané siete diaľnic a rýchlostných ciest
Orientačné ceny paliva
Za liter benzínu 95/nafty 34,70/35,30 CZK
Infoservis ASA 18 112, zo zahraničia +421 2 4920 5949
Povinná výbava motorových vozidiel a prípojných vozidiel - §32. Vozidlo kategórie M a N musí spĺňať nasledovnú výbavu:
 • Náhradné elektrické poistky, jedna z každého druhu, pokiaľ sú používané v elektrickej inštalácii
 • Jedna náhradná žiarovka (výmenného zdroja svetla s výnimkou výbojok) z každého druhu používaného v zariadeniach k vnútornému osvetleniu a ku svetelnej signalizácii, a náradie nutné k ich výmene, s výnimkou zvláštneho svetelného výstražného zariadenia.
 • Príručný zdvihák o nosnosti rovnajúci sa najväčšej prípustnej hmotnosti na nápravu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo jaazdnej súpravy alebo rovnajúci sa hmotnosti zdvihnutej časti vozidla s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vozidla pri zdvihnutí tejto časti spôsobenú stanoveným výrobcom pre použitie zdviháku.
 • Kľúč na matice /skrutky/ od kolesa vozidla
 • Náhradné koleso
 • Reflexná vesta
 • Lekárnička
 • Výstražný trojuholník
Povinná výbava motocyklov Pre motocykle a motorové trojkolky platí minimálna výbava v rozsahu:
 • jedna náhradná poistka
 • jedna náhradná žiarovka z každého druhu používaného pre vonkajšie osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla a náradie nutné na ich výmenu
 • autolekárnička
viac informácií: http://www.csobpoj.cz/cs/pruvodce-pojistenim/navody-a-postupy/pojisteni-vozidel/Stranky/povinna-vybava-vozidel.aspx

MAĎARSKO

hu
Povolená rýchlosť obec/cesty/rýchl. cesty/diaľnice v km/h 50/90/110/130
Tolerancia alkoholu úplný zákaz
Mýtne elektronická (virtuálna) diaľničná známka
Orientačné ceny paliva
Za liter benzínu 95/nafty 371/347 HUF
Infoservis ASA 18 112, zo zahraničia +421 2 4920 5949
Povinná výbava
 • bezpečnostné pásy pre vodiča a pasažierov mať zapnuté bezpečnostné pásy počas jazdy
 • v prípade detí - detské sedačky nutné
 • výstražný trojuholník
 • lekárnička
 • náhradná pneumatika
 • reflexná vesta

RAKÚSKO

at
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 50/90/130
Tolerancia alkoholu max. 0,05%
Mýtne vybrané siete diaľnic a rýchlostných ciest
Orientačné ceny paliva
Za liter benzínu 95/nafty 1,35/1,38 €
Infoservis ASA 8 112, zo zahraničia +421 2 4920 5949
Povinná výbava
 • výstražný trojuholník
 • lekárnička
 • reflexná vesta

SlOVINSKO

si
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 50/90-100/130
Tolerancia alkoholu 0,05 % profesionálni vodiči, 0,0% začiatočníci a vodiči do 21r.
Mýtne diaľničná známka, tunel
Orientačné ceny paliva
Za liter benzínu 95/nafty/LPG 1,32/1,27/0,72 €
Infoservis ASA 18 112, zo zahraničia +421 2 4920 5949
Povinná výbava
 • Lekárnička
 • Hasiaci prístroj musí byť v nákladných a úžitkových vozidlách. V osobných vozidlách je len odporúčaný.
 • Reflexná vesta. Najmenej 1 vesta. Musí sa obliecť pri vystúpení z auta na ceste alebo diaľnici. V prípade, že vodič nemá vestu, pokuta môže byť až do výšky 100 €.
 • Výstražný trojuholník
 • Náhradné žiarovky

CHORVÁTSKO

hr
Povolená rýchlosť obec/cesty/rýchl.cesty/diaľnice v km/h 50/90/110/130
Tolerancia alkoholu max. 0,05%
Mýtne diaľnice, tunely, mosty
Orientačné ceny paliva
Za liter benzínu 95/nafty/LPG 9,90/9,40/4,80 HRK
Infoservis ASA 18 112, zo zahraničia +421 2 4920 5949
Mýtne Poplatky sa vyberajú na siedmich úsekoch diaľnic: A1:Zagreb – Split – Šestanovac, A2: Zagreb – Macelj, A3:Zagreb – Bregana, A3: Zagreb – Zupanja, A4: Zagreb – Goričan, A6: Zagreb – Rijeka, A7: Rijeka – Rupa. Motorové vozidlá sú rozdelené do 4 kategórií podľa počtu náprav a výšky úrovne prednej nápravy. Motocykel a osobný automobil patrí do prvej kategórie. Ďalej je spoplatnený tunel Učka (z Opatije smer Rovinj) a most medzi pevninou a ostrovom Krk. Dá sa platiť v hotovosti alebo platobnou kartou. Pri platení cudzou menou sa pripočítava 20% prirážka. Viacej informácii na: A1, A3, A4, A5, A7, A10, A11 - http://www.hac.hr, A6, A7, D102 - http://www.arz.hr, A8/A9 - http://www.bina-istra.hr, A2 - http://www.azm.hr Povinná výbava
 • Náhradné koleso /náhradné koleso nie je potrebné v prípade: keď je k dispozícii systém zaisťujúci bezpečnú jazdu a keď má vozidlo adekvátne prostriedky pre opravu (napr. spray).
 • Výstražný trojuholník
 • Lekárnička
 • Náhradná súprava žiaroviek
 • Reflexná vesta
 • Hasiacim prístroj: vlastník vozidla (alebo spoločnosť vlastniaca vozidlo), musí mať hasiaci prístroj – 1 kg
 • osobné vozidlo (8 + 1) musí mať jeden hasiaci prístroj – 2 kg

BULHARSKO

bg
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 50/90/130
Tolerancia alkoholu max. 0,05%
Mýtne diaľničná známka, mosty cez Dunaj
Orientačné ceny paliva
Za liter benzínu 95/nafty/LPG 1,41/1,20 BGN
Infoservis ASA 18 112, zo zahraničia +421 2 4920 5949
Povinná výbava
 • výstražný trojuholník
 • lekárnička
 • hasiaci prístroj (s manometrom)
 • kľúč na kolesá
 • náhradné koleso
 • náhradná súprava žiaroviek
 • reflexná vesta: 1 – 2 kusy

TALIANSKO

it
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 50/90-110/130
Tolerancia alkoholu max. 0,05%
Mýtne diaľnice, tunely a vjazd do Milána
Orientačné ceny paliva
Za liter benzínu 95/nafty/LPG 1,56/1,46/0,65 €
Infoservis ASA 18 112, zo zahraničia +421 2 4920 5949
Povinná výbava
 • výstražný trojuholník
 • reflexná vesta
 • bezpečnostné pásy sú povinnosťou pre vodiča a všetkých pasažierov

ŠPANIELSKO

es
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 50/90-100/110
Tolerancia alkoholu 0,05 %, 0,03 % profesionálni vodiči
Mýtne výber v diaľničných mýtniciach, tunely
Orientačné ceny paliva
Za liter benzínu 95/nafty/LPG 1,28/1,30 €
Infoservis ASA 18 112, zo zahraničia +421 2 4920 5949
Povinná výbava
 • dva výstražné trojuholníky
 • náhradné koleso a nástroje potrebné na jeho výmenu
 • reflexná vesta

HOLANDSKO

Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 50/80/120
Tolerancia alkoholu 0,05 %
Mýtne bezplatne
Orientačné ceny paliva  1,233 - 1,576
Za liter benzínu 95/nafty/LPG
Infoservis ASA 18 112, zo zahraničia +421 2 4920 5949
Povinná výbava
 • bezpečnostné pásy sú povinnosťou pre vodiča a všetkých pasažierov
 • v prípade prepravy detí, detská sedačka
Prilby pre cyklistov Vodiči a cestujúci na motocykli s alebo bez postranného vozíka, alebo na motocykli schopnom prekročiť rýchlosť 25 km/h, musí nosiť ochrannú prilbu. Toto nariadenie platí aj pre vodiča a spolujazdca v otvorených "mikro-automobiloch" bez bezpečnostných pásov. V Holandsku neplatí povinnosť reflexné vesty na palube vozidla Svetlá Osvetlenie vozidla musí byť v súlade s ustanoveniami prílohy 6, časti II, Dohovoru z roku 1949. Hmlové svetlomety nie sú povinné, avšak v prípade ich použitia môžu byť použité iba v pároch s bočnými svetlami, a za zlých poveternostných podmienok - v hmle, silnom daždi alebo padajúcim snehu. Počas noci je zakázané jazdiť len so zapnutými bočnými alebo pozičnými svetlami. Výstražný trojuholník Výstražný trojuholník nie je v Holandsku povinný, avšak vozidlá, okrem motocyklov, ktoré sú nedostatočne osvetlená buď vlastnými svetlami, alebo pouličným osvetlením pri parkovaní v noci musia byť označené reflexným výstražným trojuholníkom. Hasiaci prístroj V Holandsku neplatí povinnosť hasiaceho prístroja na palube vozidla. Lekárnička V Holandsku neplatí povinnosť lekárničky na palube vozidla. Pneumatiky a hĺbka dezénu Minimálna hĺbka dezénu pneumatiky je 1,6 mm. Zimné pneumatiky Použitie pneumatík s hrotmi je zakázané na všetkých vozidlách registrovaných v Holandsku alebo v zahraničí.

GRÉCKO

gr_01
Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 50/90/110-130
Tolerancia alkoholu 0,05 % začiatočníci, 0,02 % profesionálni vodiči
Mýtne výber v diaľničných mýtniciach, tunely
Orientačné ceny paliva
Za liter benzínu 95/nafty/LPG
Infoservis ASA 18 112, zo zahraničia +421 2 4920 5949