Asa

ISO 9001

Certifikačný audit ISO 9001 : 2008

iso_9001_2008_tf_engDňa 7. januára roku 2008 naša spoločnosť nastúpila na cestu európskych štandardov so snahou efektívneho zjednotenia a koordinácie riadiaceho procesu za účelom dosiahnutia certifikátu kvality ISO 9001:2008 od spoločnosti Dekra. Stanovili sme a dodržujeme politiku kvality. Počas šiestich mesiacov naša spoločnosť koordinovala už existujúce postupy a súčasne zdokonaľovala na základe požiadaviek certifikácie za účelom naplniť požiadavky a očakávania zákazníkov a poskytovať vysoko kvalitnú asistenciu pre motoristov. Organizačné dokumenty spoločnosti akými sú Organizačný poriadok, Príručka kvality boli súčasťou prípravného procesu. Boli vydané smernice a ďalšie riadiace dokumenty podporujúce kvalitný chod jednotlivých oddelení. Boli vypracované plány materiálového zabezpečenia spoločnosti, plány vzdelávania, marketingové a finančné plány na nasledujúce obdobie. Stanovili sa ciele kvality pre obdobie kalendárneho roka. Bolo vykonané zosumarizovanie informácii marketingových, o konkurencii, o zákazníkovi. Vedie sa evidencia obchodných ponúk a požiadaviek. Prebieha monitorovanie spokojnosti klienta a aktívne hodnotenie dodávateľov služieb, partnerov vykonávajúcich hlavnú činnosť – asistenčné služby. Z administratívnych požiadaviek bol vydaný prehľad platných smerníc a formulárov. Tento proces bol dňa 27.6.2008 zavŕšený úspešným vykonaním auditu s cieľom získania certifikátu. Týmto krokom sa Autoklub Slovakia Assistance zaradil do skupiny kvality európskych štandardov, čo bolo kapitálom pre obchodné jednania a budovanie si mena spoločnosti doma i na medzinárodnej úrovni.Počas roku 2009 a 2010 popri interných auditoch na jednotlivých oddeleniach boli vykonané dva kontrolné / dozorové audity. Po dozorovom audite v roku 2010 naša spoločnosť prešla na ISO 9001:2008. Súčasne sa úspešne zavŕšila perióda 3ročného certifikačného cyklu pre obdobie 2008 – 2011.Audit v roku 2011 potvrdil rozvoj a napredovanie spoločnosti všetkými smermi, vrátane telematických služieb.
autoklub_engl
iso_certificate_en
certifikat_dekra