Asa

Kontakty

Sídlo spoločnosti
Bosákova 4
851 04 Bratislava
e-mail: info@asaauto.sk
tel.: +421 2 49 20 59 01
Dispečing
Volanie zo SR: 18 112
Volanie zo zahraničia:
+421 2 49 20 59 49
e-mail: dispecing@asaauto.sk
fax: +421 2 44 46 01 56
Prokurista spoločnosti
Mgr. Martin Barta
tel.: +421 2 49 20 59 01
e-mail:barta@asaauto.sk
Obchodná a marketingová riaditeľka
Ing. Eva Štefucová
tel.: +421 2 49 20 59 04
e-mail: stefucova@asaauto.sk
Asistentka riaditeľa
Predaj DN
Monika Palšovičová
tel.: +421 2 49 20 59 01
e-mail: sekretariat@asaauto.sk
Ekonomické oddelenie
Ing. Lenka Husárová
tel.: +421 2 49 20 59 06
e-mail: husarova@asaauto.sk
Vedúci dispečingu
Mgr. Andrej Kovács
tel.: +421 2 49 20 59 05
e-mail: kovacs@asaauto.sk
Produktový a prevádzkový riaditeľ
Robert Horňák
tel.: +421 2 49 20 59 07
e-mail: hornak@asaauto.sk
ARC Europe Koordinátor
Ing. Peter Hergovits
tel.: +421 2 49 20 59 02
e-mail: hergovits@asaauto.sk