Asa

Autoklub Slovakia Assistance – člen FIA

Valné zhromaždenie FIA, ktoré sa konalo dňa 6. decembra 2013 v Paríži odsúhlasilo členstvo Autoklubu Slovakia Assistance v Medzinárodnej automobilovej federácii (FIA). Toto rozhodnutie bolo oznámené osobným listom od Jeana Todta, prezidenta FIA, v ktorom oznamuje prezidentovi Autoklubu Slovakia Assistance Miroslavovi Dojčákovi, že podľa Stanov FIA, článku 3.2 sa stáva členom. Prijatím do rodiny autoklubov celého sveta sa Autoklub Slovakia Assistance zaradil medzi uznávané kluby v medzinárodnom meradle.