Asa

Diaľničné nálepky v roku 2014

Všetky typy diaľničných nálepiek na rok 2014 podľa nižšie uvedených cenníkov pre jednotlivé krajiny si môžte zakúpiť priamo v sídle spoločnosti na Bosákovej 3 v Bratislave, alebo na objednávku.

Ceny nálepiek na rok 2014 v Slovenskej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t 10,- 14,- 50,-
Prípojné vozidlá* 10,- 14,- 50,-
* Diaľničná nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G a N1G.

Ceny nálepiek na rok 2014 v Českej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t* 12,00 16,50 56,50
* Ceny českých diaľničných nálepiek sa v priebehu roka menia podľa nariadenia SFDI.

Ceny nálepiek na rok 2014 v Maďarskej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t 12,50 19,90 180,50
Autobusy 58,90 95,50 850,00
Motocykel 6,10 - -

Ceny nálepiek na rok 2014 v Rakúsku

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 2 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t 8,50 24,80 82,70

Ceny nálepiek na rok 2014 v Slovinsku

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t 15,00 30,00 110,00