Asa

eCall – automatické núdzové volanie

Automatické núdzové volanie v prípade cestných nehôd povinné pre automobily od roku 2015

S cieľom pomôcť zmierniť následky vážnych dopravných nehôd v celej EÚ Európska komisia prijala dva legislatívne návrhy, ktoré zaistia, že od októbra 2015 budú automobily schopné automaticky kontaktovať záchrannú službu v prípade vážnej dopravnej nehody. Systém „eCall“ pri vážnej dopravnej nehode automaticky zavolá na číslo 112 – európske jednotné číslo tiesňového volania. Oznámi miesto nehody záchrannej službe, a to aj vtedy, ak je vodič v bezvedomí, alebo nie je schopný uskutočniť hovor. Odhaduje sa, že by sa tým mohlo zachrániť až 2500 životov ročne. Tieto návrhy právnych predpisov zabezpečia, že od októbra 2015 všetky nové modely osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel budú vybavené systémom eCall 112, ako aj vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre riadne prijímanie a spracovanie volaní eCall v strediskách tiesňového volania, čím sa zabezpečí kompatibilita, interoperabilita a kontinuita služby eCall v celej EÚ.

Výhody systému eCall

Údaje získané prostredníctvom systému eCall umožnia záchranným službám poskytovať pomoc vodičom a cestujúcim rýchlejšie, a tým pomôžu rýchlo zachraňovať životy a ošetrovať zranenia. Odhady naznačujú, že systém eCall by mohol urýchliť reakciu na tiesňové volanie o 40 % v mestských oblastiach a o 50 % na vidieku a zachrániť až 2 500 životov ročne. Okrem prínosov pre bezpečnosť cestnej premávky bude mať systém eCall značný vplyv aj na zníženie zápch spôsobených dopravnými nehodami, ako aj na zníženie sekundárnych nehôd spôsobených nezabezpečenými miestami nehôd. Tento systém bude prínosom aj v oblasti priemyslu prostredníctvom mnohých spoločností, ktoré sú zapojené do poskytovania technológií, komponentov a služieb používaných v rôznych prvkoch systému eCall vrátane palubných systémov, bezdrôtového prenosu dát a systémov pre strediská tiesňového volania. Okrem toho sa očakáva, že palubné zariadenia zavedené v rámci systému eCall môžu byť použité na služby, ktoré prinesú dodatočnú pridanú hodnotu (napríklad vysledovanie odcudzených vozidiel).

Ako funguje systém eCall

Systém eCall sa aktivuje automaticky, keď senzory vo vozidle zaregistrujú vážnu zrážku. Hneď po aktivácii systém prostredníctvom európskej linky tiesňového volania 112 nadviaže telefonické spojenie s príslušnou centrálou tiesňového volania a pošle záchrannej službe podrobné údaje vrátane času nehody, presnej polohy vozidla a smeru cesty (ktorý je veľmi dôležitý na diaľniciach a v tuneloch). Volanie eCall možno iniciovať aj manuálne, stlačením príslušného tlačidla vo vozidle. Tento úkon môže vykonať napríklad svedok vážnej nehody.

eCall_2