Asa

Maďarská diaľničná známka

Maďarské diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a určité časti štátnych hlavných ciest je možné používať len po zaplatení poplatku za používanie ciest, t.j. po zakúpení e-známky. Diaľničná známka platí pre dané evidenčné číslo vozidla.

Maďarskú diaľničnú známku je možné si zakúpiť len v sídle spoločnosti v čase

Pondelok – Piatok od 09:00h do 11:30h

Popoludní  len vo štvrtok od 14:00h do 17:00h

Cez víkend a v dňoch pracovného pokoja nie je možné známku vystaviť!!!

Cenník 

(ceny sú uvedené v eurách, vrátane DPH*)

Typ vozidla DOBA PLATNOSTI
10 dní 1 mesiac 1 rok
D1 14,00 19,00 165,00*
D2 27,00 37,00 165,00
B2 58,00 85,00 760,00
motocykel 6,00 10,00 -

 

Typ vozidla: D1: motocykle a motorové vozidlá, ktorých celková hmotnosť  nepresahuje 3,5 t (+ ľubovoľný príves). D2:Vozidlá do 3,5 t pre viac ako 7 osôb, nákladné autá do 3,5 t, obytné automobily. B2: autobusy s celkovou hmotnosťou presahujúcou 7,5 t sú spoplatňované o jednu kategóriu nižšie, než ako určuje ich reálna celková hmotnosť. Celková hmotnosť vozidla sa určuje na základe údaju uvedeného v technickom preukaze vozidla. Doba platnosti: 10-dňová  platí od konečným spotrebiteľom určeného dňa  a  počas deviatich po sebe nasledujúcich dní (celkom 10 po sebe nasledujúcich  kalendárnych dni). Mesačná platí od konečným spotrebiteľom určeného dňa do polnoci toho istého dňa nasledujúceho mesiaca; ak v nasledujúcom mesiaci nie ja taký deň, platí do posledného dňa v tomto mesiaci. Ročná platí od prvého kalendárneho dňa v príslušnom roku do 31. januára nasledujúceho roku     *) od 1. júla nie je možné zakúpiť ročnú diaľničnú známku Diaľničná známka nemôže byť platná skôr ako bola zakúpená. Známky nie sú platné retrospektívne.

ematricahu