Asa

Vyber si svoju kartu

UKÁŽ SVOJU KARTU a získaj výhody celoeurópskeho členstva.

Autoklub Slovakia Assistance prináša svojim členom nový európsky model klubového členstva. Program "SHOW YOUR CARD!", umožňuje motoristom využívať popri službách asistenčnej pomoci  v núdzových situáciách aj  zľavy a výhody súvisiace s možnosťou využívania celoeurópskeho systému zliav v ubytovacích zariadeniach , v reštauráciách, pri návštevách múzeí, galérií, historických pamiatok, rekreačných zariadení, požičovní áut , zábavných parkov ako aj zariadení zdravotnej a kúpeľnej turistiky. Ak chcete využiť výhody "SHOW YOUR CARD!", stačí, aby  ste sa stali členom Autoklubu Slovakia Assistance a získali klubovú kartu s logom SHOW YOUR CARD! s programom asistenčného krytia BASIC, STANDARD alebo VIP.  Systém zliav a výhod môžu využívať nielen držitelia klubovej karty , ale aj ich rodinní príslušníci počas celého roka platnosti členstva neobmedzene.

SHOW YOUR CARD! BASIC: 12,80 € / 1 rok

Administratívna asistencia: 
- nepretržitá činnosť call centra 24hod./365 dní 
- prijímanie požiadaviek a organizácia pomoci klientom 
- poskytovanie rád a inštrukcií 
- dopravné a cestovné informácie
- odovzdanie odkazov blízkym osobám 
- telefonické tlmočenie v prípade potreby, napr. pri styku 
s miestnymi úradmi, políciou a pod.

Technická asistencia :
Rozsah predplatených asistenčných služieb : 80,00 €€/rok
  • voľné krytie v rámci poskytovaných asistenčných služieb pre prípad poruchy a havárie
Územná platnosť : EURÓPA

SHOW YOUR CARD! STANDARD: 32,90 € / 1 rok

Administratívna asistencia: 
- nepretržitá činnosť call centra 24hod./365 dní 
- prijímanie požiadaviek a organizácia pomoci klientom 
- poskytovanie rád a inštrukcií 
- dopravné a cestovné informácie
- odovzdanie odkazov blízkym osobám 
- telefonické tlmočenie v prípade potreby, napr. pri styku 
s miestnymi úradmi, políciou a pod.

Technická asistencia :
Rozsah predplatených asistenčných služeb : 

4 x cestná služba  (max. á 35 €€
4 x odťah (max. á 70 €)
6 dní náhradné vozidlo (max. 50 €€/deň)
5 dní úschova vozidla (max. 50 €)
  • krytie v rámci poskytovaných asistenčných služieb pre prípad poruchy a havárie.
Územná platnosť : EURÓPA
CELKOVÁ HODNOTA ASISTENČNÝCH SLUŽIEB :  770 € / rok.

SHOW YOUR CARD! VIP: 59,80 € / 1 rok

Administratívna asistencia: 
- nepretržitá činnosť call centra 24hod./365 dní 
- prijímanie požiadaviek a organizácia pomoci klientom 
- poskytovanie rád a inštrukcií 
- dopravné a cestovné informácie
- odovzdanie odkazov blízkym osobám 
- telefonické tlmočenie v prípade potreby, napr. pri styku 
s miestnymi úradmi, políciou apod. 

Technická asistencia : 
Cestná služba : 
- príjazd a odjazd vozidla cestnej služby do 75 km od 
miesta poruchy/nehody 
- nevyhnutná práca mechanika na ceste / cenu náhradných dielov hradí klient
- oprava defekt pneu / cenu náhradných dielov hradí klient
- dovoz pohonných hmôt / cenu pohonných hmôt hradí klient 
Odťahová služba : 
-príjazd a odjazd odťahového vozidla do 75 km od miesta poruchy/nehody 
- naloženie, prevoz a zloženie nepojazdného Vozidla 
Náhradné vozidlo : 
- zapožičanie náhradného vozidla na 2 dni 
Uloženie vozidla : 
- v prípade, keď nebude možné odovzdať nepojazdné vozidlo do autoservisu (porucha sa napr. vyskytne v mimopracovnej dobe), ASA zabezpečí uloženie vozidla na bezpečnom mieste a to až do doby ďalšej akcie (oprava, odtiahnutie a pod.), najdlhšie však na 4 dni.

Územná platnosť : EURÓPA POČET ZÁSAHOV ZA ROK – BEZ OBMEDZENIA Podrobné informácie o programe „SHOW YOUR CARD!“ a  možnosti registrácie v Autoklube Slovakia Assistance vám poskytnú naši operátori na t.č. 18 112 . Prípadné otázky a požiadavky je možné odoslať na našu mailovú adresu:  info@asaauto.sk.