Asa

O nás

Autoklub Slovakia Assistance, s.r.o.

asa_logo_120 DEFLOGO_FIAMEMBEROF_LOGOTYPE_RGB_POS logo_arc

Autoklub Slovakia Assistance, s.r.o., člen FIA (FEDERATION INTERNATIONAL DE L´AUTOMOBILE - Medzinárodná automobilová federácia), je zameraný na poskytovanie služieb motoristom v núdzi.

V Slovenskej republike je výhradným zmluvným partnerom najväčšej európskej asistenčnej spoločnosti ARC EUROPE, ktorá v celoeurópskom meradle zabezpečuje služby predovšetkým pre nové predané vozidlá. Dispečing má vybavený progresívnou technológiou, čo zabezpečuje poskytovanie spomínaných služieb na vysokej profesionálnej úrovni. Mnoho majiteľov nových vozidiel disponuje telefónnym číslom, prostredníctvom ktorého sa slovenský zákazník na území Slovenskej republiky dovolá pomoci v núdzi bezplatne.

ZÁKLADNÁ ČINNOSŤ

Základnou činnosťou ASA je pomoc motoristom a starostlivosť o nich, predovšetkým v núdzových situáciách vozidiel a ich posádky.

ASA je určená na poskytovanie asistenčného zabezpečovania užívateľov motorových vozidiel, vybavených špecifickými dokumentmi (od výrobcov a predajcov vozidiel, od leasingových spoločností, poisťovní, bánk a od ďalších organizácií a inštitúcií)

ASA poskytuje komplexné asistenčné služby – pomoc pre všetky druhy motorových vozidiel. Svojou činnosťou sa ASA zameriava na:
  • Klientov svojich asistenčných partnerov (majiteľov nových a ostatných automobilov krytých asistenčnými službami, klientov leasingových spoločností, poisťovní, bánk a ďalších partnerských subjektov)
  • Zahraničných návštevníkov – členov medzinárodných autoklubov, držiteľov ich medzinárodných klubových dokumentov a doplnkových dokumentov k nim
  • Držiteľov národných a medzinárodných dokumentov ASA a k nim pripojených doplnkových asistenčných dokumentov
  • Všetkých ostatných motoristov (tuzemských aj zahraničných), ktorí sa so žiadosťou o pomoc alebo základné informácie obrátia na dispečing alebo na pracovisko ASA.
 Základná zásada všetkých služieb ASA :
Každá žiadosť motoristu v núdzi musí byť prijatá a podľa možností splnená!

Až následne môže vystúpiť otázka – čím a ako bude takáto pomoc uhradená.

Poznámka: Samozrejme – najlepšie sú na tom tí motoristi, ktorí sú vybavení asistenčnými dokumentmi ASA alebo partnerov ASA – tí obyčajne neplatia nič, alebo im je potrebná služba zabezpečená a uskutočnená s výraznou zľavou.

  iso_9001_2008_tf_eng