Asa

Easy

Územná platnosť

EURÓPA
5,00 € Ročný poplatok
Kúpiť

ASIST CARD EASY

Administratívna asistencia:

V rámci tohto asistenčného programu vzniká Užívateľovi nárok na využitie služieb Administratívnej asistencie prostredníctvom Dispečingu ASA (call centra) 24 hod. denne 365 dní v roku, pričom táto zahŕňa:

  • prijímanie požiadaviek a organizáciu pomoci Užívateľom,
  • poskytovanie rád, inštrukcií, dopravných a cestovných informácií Užívateľom,
  • odovzdanie odkazov blízkym osobám Užívateľov, a
  • telefonické tlmočenie v prípade potreby, napr. pri styku s miestnymi úradmi, políciou a pod., avšak len v rozsahu, ktorý sa bezprostredne týka Poruchy a/alebo Nehody Vozidla.

Technická asistencia:

V rámci tohto asistenčného programu vzniká Užívateľovi voči ASA v súlade so Všeobecnými podmienkami asistenčného programu ASA Asist Card EASY právo na poskytnutie služieb Technickej asistencie, ktorej náklady hradí Užívateľ v plnej výške.

Zľavový program:

  • 10% zľavu na zapožičanie náhradného vozidla priamo z Autoklubu Slovakia Assistance (max. 2 dni)
  • „Show your card“ (www.arceurope.com)

Podrobné informácie o programe „SHOW YOUR CARD" a možnosti registrácie v Autoklube Slovakia Assistance vám poskytnú naši operátori na telefónnom čísle 18 112

Pre viac detailov pozrite všeobecne podmienky a osobitné podmienky asistenčného programu EASY.