Asa

Benefity držiteľa klubovej karty

show-your-cardProgram Show your Card! je určený pre držiteľov klubových kariet Autoklub Slovakia Assistance. Všetci členovia Autoklubu Slovakia Assistance,  držitelia klubových aj iných kariet s označením loga Show your card! majú možnosť využívať zľavy v zariadeniach označených týmto logom v Slovenskej republike i v celej Európe.