Asa

Systém núdzového volania eCall

Systém núdzového volania e Call pomáha najmä pri dopravných nehodách, kedy má rýchly lekársky zásah cenu zlata. Pri havárii v odľahlejších oblastiach, alebo v noci na bežných cestách totiž trvá istý čas, kým okoloidúci správne zareaguje a privolá pomoc. Problémom je aj určenie miesta nehody, ak ste na danej ceste prvý raz a názvy okolitých obcí vám nič nehovoria. Systém presne lokalizuje miesto nehody, okamžite po náraze informuje operátora a v pakete dát zašle aj informácie o rýchlosti pri havárii, takže dispečer si dokáže urobiť istý obraz o závažnosti havárie. Navyše mu umožňuje zavolať do auta, zistiť ďalšie podrobnosti a okamžite vyslať záchranku. A každý lekár môže potvrdiť, že pri ťažkých zraneniach rozhodujú o prežití prvé minúty.

Spoločnosť Autoklub Slovakia Assistance, s.r.o. spolupracuje od roku 2009 so spoločnosťou SETECH, spol. s.r.o. pri poskytovaní pomoci motoristom využívajúcich vo svojom vozidle systém eCall - ready.

Tento systém mal byť od septembra 2010 v každom novom aute. Momentálne to vyzerá tak, že nabehne až v roku 2015. Odkladanie spustenia systému eCall má dve príčiny: európsky projekt nechcel využiť americké satelity, ale európsku techniku a spoliehal sa na spustenie družicového systému Galileo. Druhým faktorom je neschopnosť dohody medzi európskymi štátmi. Každá krajina sa do projektu snaží dostať vlastný prístup.

Automobilky už so systémom eCall rátali a viaceré vozidlá už mali pripravenú štruktúru na zástavbu telematickej jednotky pre eCall. Vývoj však zastavili.

Napriek tomu existujú značky, ktoré systémy eCall prípadne eCall - ready využívajú.

Najrozšírenejším telematickým zariadením v Európe, umožňujúcim využívať nadstavbové funkcie vrátane eCallu, je systém MetaSAT. V tomto zariadení sa používa SIM karta, či už štandardná alebo vo forme čipu, ktorá umožní nielen preniesť eCall, ale dokáže aj komunikovať cez GPRS či USSD, teda využiť všetky typy prenosov. A ak už bude auto vedieť komunikovať, bude sa komunikácia dať využiť aj na iné účely.“

Telematické zariadenie má už vo svojom vozidle viac ako milión vodičov. V porovnaní s eCallom (OnStar) v USA ide o podstatne sofistikovanejšie zariadenie. Pri nehode vyšle nielen správu o polohe vozidla, ale aj komplexné dáta zo 60 sekúnd pred a 15 sekúnd po havárii s presnosťou na tisícinu sekundy. V ich rámci operátor dostane informáciu nielen o rýchlosti, ale napríklad aj o preťažení pri náraze v osiach x, y aj z.

Operátor tak vie odfiltrovať falošné poplachy a diagnostikovať, či ide naozaj o haváriu. A keďže sa v zariadení nachádza SIM karta, nadviaže sa spojenie a dispečerovi poskytuje on-line informácie o aktuálnom stave po nehode. Ak by malo auto len drobnú kolíziu a pokračovalo by v jazde, operátor to zaregistruje a nemusí na miesto posielať výjazd záchrannej služby.

Na Slovensku tento systém využívajú značky Škoda a BMW. Obe sú napojené na komplex asistenčných služieb, ktoré zabezpečuje Autoklub Slovakia Assistance s.r.o. Dáta o prípadnej nehode či poruche sú spracované na centrálnom dispečingu Autoklubu Slovakia Assistance v Bratislave a následne je pre klienta realizovaná pomoc.

Zabezpečenie telematických služieb prostredníctvom centrálneho dispečingu Autoklubu Slovakia Assistance s.r.o. je v súčasnosti realizované v dvoch základných platformách.

1.   Platforma – zabezpečenie telematických  služieb na základe princípu „zatlač tlačidlo“ -  „push  the button“.  

Ide o servisné tlačidlo nainštalované vo vozidle, ktoré funguje formou spätného volania (Call back principle). V praxi to znamená, že keď je motorista v núdzi a požaduje pomoc alebo informáciu, zatlačí tlačidlo pre aktiváciu služby. Motoristu ihneď kontaktujú pracovníci centrálneho dispečingu Autoklubu Slovakia Assistance na jeho mobilné telefónne číslo a poskytnú pomoc, službu alebo požadovanú informáciu.

Aktiváciou tlačidla sa zobrazí na dispečingu Autoklubu Slovakia Assistance  hlásenie o požiadavke vo forme zvukovej ako aj vizuálnej. Na základe hlásenia a za použitia softvéru MetaSAT pracovníci dispečingu preveria údaje o vozidle, určia polohu vozidla, smer a rýchlosť jazdy prípadne iné informácie, ktoré následne vedú k realizácii pomoci pre motoristu.

ecall_2ecall_1

2. Platforma – prípad nehody alebo krádeže.

Hlásenie na dispečing prichádza v prípade neobvyklého správania sa vozidla, alebo havárie, ktoré sa prostredníctvom softvéru MetaSAT zobrazí ako preťaženie daného vozidla, prevrátenie v horizontálnej alebo vertikálnej osi atď. V takýchto prípadoch pracovník dispečingu ihneď kontaktuje vodiča motorového vozidla. V prípade, že klient neodpovedá, pracovník centrálneho dispečingu Autoklubu Slovakia Assistance okamžite kontaktuje  zložky IZS.

ecall_4ecall_3_02

Telematické zariadenie môže slúžiť aj na zabezpečenie vozidla. V Holandsku, Belgicku a vo Veľkej Británii bez neho nie je možné uzatvoriť havarijné poistenie. Telematický systém sníma napríklad neautorizovaný štart, zmenu polohy pri vypnutom zapaľovaní a komunikuje s autoalarmom. Jednotka dodáva aj informácie o prejazdených kilometroch, čím sa umožnilo zavedenie poistnej sadzby, závislej práve od tejto hodnoty. Tieto parametre využíva už 40 európskych poisťovní. Prítomnosť telematického zariadenia navyše umožňuje presne vyhodnotiť priebeh nehody a určiť vinníka, čím sa eliminujú poistné podvody.

Je zrejmé, že telematické zariadenie MetaSAT.tvm má širokospektrálne využitie. Najdôležitejším faktom ale ostáva, že využitím tohto zariadenia dokážeme prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a ochrane zdravia motoristov na cestách.