Asa

Zľavové programy v Európe

SHOW YOUR CARD! – UKÁŽ SVOJU KARTU a získaj výhody celoeurópskeho členstva

Autoklub Slovakia Assistance prináša svojim členom nový európsky model klubového členstva.

logo_ sycProgram SHOW YOUR CARD! umožňuje motoristom využívať popri službách asistenčnej pomoci v núdzových situáciách aj zľavy a výhody súvisiace s možnosťou využívania celoeurópskeho systému zliav v ubytovacích zariadeniach, v reštauráciách, pri návštevách múzeí, galérií, historických pamiatok, rekreačných zariadení, požičovní áut, zábavných parkov ako aj zariadení zdravotnej a kúpeľnej turistiky.

Systém zliav a výhod môžu využívať nielen držitelia klubovej karty , ale aj ich rodinní príslušníci počas celého roka platnosti členstva neobmedzene.

Vyhľadanie cieľovej destinácie a možnosť jej uplatnenia nájdete na stránke www.showyourcard.eu