Asa

Prolongačný formulár

Prihlasujem sa ako: Fyzická osoba Právnická osoba

Osobné údaje:

Adresa zasielania listín


Predmet zmluvy:
Doba predĺženia:
Informácie mi zasielajte

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa fyzická alebo právnická osoba po uzatvorení zmluvy Show your Card! stáva členom klubu a súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, IČO 31 370 977.