Asa

Značková asistencia

Asistenčné služby pre partnerské subjekty v Slovenskej republike a v zahraničí

Autoklub Slovakia Assistance zaisťuje asistenčné služby pre všetky novo predané osobné vozidlá, ľahké úžitkové vozidlá, ako aj vozidlá po záruke.

Asistenčné služby pre všetky novo predané vozidlá sú poskytované podľa kritérií garancií mobility importérov jednotlivých značiek.

Bezhotovostne sú tak kryté služby v prípade nepojazdnosti vozidla spôsobené technickou poruchou, haváriou, vandalizmom a pod.

Vozidlám po záruke sa poskytujú asistenčné služby podľa aktuálneho cenníka.

Hlavnou oblasťou činnosti skupiny je poskytovanie asistenčných služieb pre zákazníkov našich obchodných partnerov, ktorými sú najmä importéri automobilov, leasingové spoločnosti, poisťovne a siete predajcov jazdených automobilov. Asistenčné služby zabezpečujeme prostredníctvom spoločnosti ARC EUROPE so sídlom v Bruseli, čo nám umožňuje poskytovať naše služby na teritóriu celej EU, ale i ďalších európskych krajín. ARC EUROPE je európska jednotka v oblasti asistenčných služieb pre výrobcov.

Na Slovensku sme jednotkou v oblasti značkovej cestnej asistencie pre nové automobily poskytovanej priamo výrobcami resp. dovozcami automobilov. Už od roku 2011 sme lídrom na trhu s podielom  takmer 60%.

Všetky služby sú zabezpečované na úrovni európskych štandardov.

S väčšinou obchodných partnerov spolupracujeme niekoľko rokov, s niektorými dokonca viac ako desať, čo svedčí jednak o spokojnosti našich partnerov, ale i o vysokej kvalite a európskom štandarde našich služieb. Našimi najvýznamnejšími partnermi sú značky Škoda, VW, Audi, SEAT, Hyundai,  Ford, Opel,  Mercedes, Smart a ďalší.

Telefónne čísla pre výkon asistenčných služieb pre jednotlivé značky
NA ÚZEMÍ SR MIMO ÚZEMIA SR
ŠKODA 0800 119 455 00421 2 492 05 951
SEAT 0800 156 885 00421 2 492 05 952
VW 0800 115 184 00421 2 492 05 953
AUDI 0800 145 136 00421 2 492 05 954
FORD 0800 126 195 00421 2 492 05 960
OPEL 0800 199 344 00421 2 492 05 950
CHEVROLET 0800 132 304 00421 2 492 05 955
HYUNDAI 02 492 05 959 00421 2 492 05 959
Saab 02 492 05 910 00421 2 492 05 910
SMART 02 492 05 964 00421 2 492 05 964
Mercedes 02 492 05 949 00421 2 492 05 949
VWFS 18 444 00421 2 492 05 999
WŰSTENROT 02 492 05 972 00421 2 492 05 972
BUSINESS LEASE 02 2099 22 99 00421 2 2099 22 99
ASA 18 112 00421 2 492 05 949
Turist Asist 18 112 00421 2 492 05 949
ASOS 18 123
SATC 18 124
IMPA FLEET 18 120
ARC EUROPE  00421 2 492 05 963