Asa

Diaľničné nálepky v roku 2019

Všetky typy diaľničných nálepiek na rok 2019 podľa nižšie uvedených cenníkov pre jednotlivé krajiny si môžte zakúpiť (platba je možná len v hotovosti) priamo v sídle spoločnosti na Bosákovej 4, v Bratislave.

Pondelok až piatok od 9:00 do 11:30 a vo štvrtok aj popoludní od 14:00 do 17:00

Cez víkend a v dňoch pracovného pokoja nie je možné známku vystaviť!!!

Informácie o predaji na tel. č. 02/49 20 59 01

 

Ceny nálepiek na rok 2019 v Slovenskej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t 10,- 14,- 50,-
Prípojné vozidlá* 10,- 14,- 50,-
* Diaľničná nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G a N1G.

Kúpiť eznámku

Zakúpiť slovenskú elektronickú nálepku v sídle spoločnosti nie je možné.

Ceny nálepiek na rok 2019 v Českej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t* 12,50 17,50 60,00

* Ceny českých diaľničných nálepiek sa v priebehu roka menia podľa nariadenia SFDI.

Ceny nálepiek na rok 2019 v Maďarskej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t

14,00

19,00

165,00
Motorové vozidlá do 3,5 t pre viac ako 7 osôb a obytné autá

27,00

37,00

165,00
Autobusy 58,00 85,00 760,00
Motocykel 14,00 - -
 

Zakúpiť maďarskú elektronickú nálepku je možné len v sídle spoločnosti.

 

Ceny nálepiek na rok 2019 v Rakúsku

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 2 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t 9,20 26,80 89,20

Zakúpiť je možné len klasickú nálepku.

Zakúpiť elektronickú nálepku v sídle spoločnosti nie je možné.

Ceny nálepiek na rok 2019 vo Švajčiarsku

Typ vozidla Doba platnosti
 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t  38,00*