Asa

Diaľničné nálepky v roku 2017

Všetky typy diaľničných nálepiek na rok 2017 podľa nižšie uvedených cenníkov pre jednotlivé krajiny si môžte zakúpiť (platba je možná len v hotovosti) priamo v sídle spoločnosti na Bosákovej 3, v Bratislave. Informácie o predaji na tel. č. 02/49 20 59 01

V pracovných dňoch v čase od 9:00 do 11: 00 a od 14:00 do 16:00,

v piatok od 9:00 do 11:00

Ceny nálepiek na rok 2017 v Slovenskej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t 10,- 14,- 50,-
Prípojné vozidlá* 10,- 14,- 50,-
* Diaľničná nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G a N1G.

Zakúpiť slovenskú elektronickú nálepku  v sídle spoločnosti nie je možné.

Ceny nálepiek na rok 2017 v Českej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t* 12,50 17,50 59,00

* Ceny českých diaľničných nálepiek sa v priebehu roka menia podľa nariadenia SFDI.

Ceny nálepiek na rok 2017 v Maďarskej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t

12,00

19,00

165,00
Motorové vozidlá do 3,5 t pre viac ako 7 osôb a obytné autá

23,00

37,00

165,00
Autobusy 52,00 85,00 760,00
Motocykel 6,00 - -

Kúpiť maďarskú elektronickú nálepku

 

Ceny nálepiek na rok 2017 v Rakúsku

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 2 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t 8,90 25,90 86,40

Ceny nálepiek na rok 2017 v Slovinsku

Typ vozidla Doba platnosti
7 dní 1 mesiac 1 rok
Motocykle 7,50 30,00 55,00
Motorové vozidlá do 3,5 t 15,00 30,00 110,00
Motorové vozidlá do 3,5 t s výškou nad 1,30 m 30,00 60,00 220,00

Ceny nálepiek na rok 2017 vo Švajčiarsku

Typ vozidla Doba platnosti
 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t  38,00*

*Nová cena platná od 1. júna 2017