Asa

Diaľničné nálepky v roku 2018

Všetky typy diaľničných nálepiek na rok 2018 podľa nižšie uvedených cenníkov pre jednotlivé krajiny si môžte zakúpiť (platba je možná len v hotovosti) priamo v sídle spoločnosti na Bosákovej 3, v Bratislave. Informácie o predaji na tel. č. 02/49 20 59 01

V pracovných dňoch v čase od 9:00 do 11: 00 a od 14:00 do 16:00,

v piatok od 9:00 do 11:00

Ceny nálepiek na rok 2018 v Slovenskej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t 10,- 14,- 50,-
Prípojné vozidlá* 10,- 14,- 50,-
* Diaľničná nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G a N1G.

Kúpiť eznámku

Zakúpiť slovenskú elektronickú nálepku v sídle spoločnosti nie je možné.

Ceny nálepiek na rok 2018 v Českej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t* 12,50 18,00 60,50

* Ceny českých diaľničných nálepiek sa v priebehu roka menia podľa nariadenia SFDI.

Ceny nálepiek na rok 2018 v Maďarskej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t

12,00

19,00

165,00
Motorové vozidlá do 3,5 t pre viac ako 7 osôb a obytné autá

23,00

37,00

165,00
Autobusy 52,00 85,00 760,00
Motocykel 6,00 - -

Kúpiť maďarskú elektronickú nálepku - online.asaauto.sk

 

Ceny nálepiek na rok 2018 v Rakúsku

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 2 mesiac 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t 9,00 26,20 87,30

Zakúpiť je možné len klasickú nálepku.

Zakúpiť elektronickú nálepku v sídle spoločnosti nie je možné.

Ceny nálepiek na rok 2018 vo Švajčiarsku

Typ vozidla Doba platnosti
 1 rok
Motorové vozidlá do 3,5 t  38,00*