Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 
50/80/120
 
Tolerancia alkoholu 
0,05 %
 
Mýto
bez poplatkov
 
Dispečing ASA 
18 112, zo zahraničia +421 2 49 20 59 49

Povinná výbava

  • bezpečnostné pásy sú povinné pre vodiča a všetkých pasažierov
  • detská sedačka

Prilby pre cyklistov 

Vodiči a cestujúci na motocykli s alebo bez postranného vozíka, alebo na motocykli schopnom prekročiť rýchlosť 25 km/h, musí nosiť ochrannú prilbu. Toto nariadenie platí aj pre vodiča a spolujazdca v otvorených "mikro-automobiloch" bez bezpečnostných pásov. V Holandsku neplatí povinnosť mať reflexné vesty na palube vozidla.

Svetlá 

Osvetlenie vozidla musí byť v súlade s ustanoveniami prílohy 6, časti II, Dohovoru z roku 1949. Hmlové svetlomety nie sú povinné, avšak v prípade ich použitia môžu byť použité iba v pároch s bočnými svetlami, a za zlých poveternostných podmienok - v hmle, silnom daždi alebo padajúcim snehu. Počas noci je zakázané jazdiť len so zapnutými bočnými alebo pozičnými svetlami. 

Výstražný trojuholník 

Výstražný trojuholník nie je v Holandsku povinný, avšak vozidlá, okrem motocyklov, ktoré nie sú dostatočne osvetlené buď vlastnými svetlami, alebo pouličným osvetlením pri parkovaní v noci musia byť označené reflexným výstražným trojuholníkom. 

Hasiaci prístroj 

V Holandsku neplatí povinnosť hasiaceho prístroja na palube vozidla. 

Lekárnička 

V Holandsku neplatí povinnosť lekárničky na palube vozidla. 

Zimné pneumatiky 

Používanie pneumatík s hrotmi je zakázané na všetkých vozidlách registrovaných v Holandsku alebo v zahraničí. Minimálna hĺbka dezénu pneumatiky je 1,6 mm.