Mobilné dopravné ihrisko slúži na výchovu, vzdelávanie a praktický výcvik žiakov materských a základných škôl, kde získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v premávke ako chodci a cyklisti. 

Mobilné dopravné ihrisko pre účely základného výcviku je vybavené nasledovnými prenosnými dopravnými značkami: priechody pre chodcov, hlavná a vedľajšia cesta, zákaz odbočenia vpravo, zákaz odbočenia vľavo, prikázaný smer jazdy, jednosmerná premávka, stop a pod. 

Doplnkovými plochami z umelej trávy je možné vytvoriť kruhový objazd s príslušnými navádzacími cestami a križovatkami. Na zabezpečenie výcviku sú k dispozícii bicykle rôznej veľkosti a kolobežky, tiež ochranné prilby, reflexné vesty a píšťalka. 

Na jazdu zručnosti je možné postaviť tzv. opičiu dráhu s rôznymi prekážkami, ktoré sú z vyrobené z dreva a nie sú pevné, čo znamená vyššiu bezpečnosť pri jazde a ich prípadnom zhodení. 

Mobilné dopravné ihrisko spĺňa všetky podmienky a kritériá na výchovu, vzdelávanie aj praktický výcvik žiakov.

Spoločnosť Autoklub Slovakia Assistance s.r.o. má k dispozícii vlastné simulátory. Na podporu bezpečnosti cestnej premávky je možné toto mobilné zriadenie ako aj ostatné bezpečnostno-preventívne pomôcky prenajať na rôzne akcie pre deti aj dospelých.

Bližšie informácie získate na obchodnom oddelení spoločnosti alebo na info@asaauto.sk.