Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 
50/90 - 110/130
 
Tolerancia alkoholu 
max. 0,05%
 
Mýto
diaľnice, tunely a vjazd do Milána
 
Dispečing ASA 
18 112, zo zahraničia +421 2 49 20 59 49

Povinná výbava

  • výstražný trojuholník
  • reflexná vesta (pokuta od 41 – 137 EUR)
  • bezpečnostné pásy sú povinné pre vodiča a všetkých pasažierov

Zimné pneumatiky

V Taliansku nie je povinnosť používať zimné pneumatiky. Výnimkou je autonómna oblasť Valle d'Aosta na severozápade Talianska. Všetky vozidlá prechádzajúce touto oblasťou v období medzi 15. novembrom až 15. aprílom musia byť zimnými pneumatikami vybavené. 

Pneumatiky s hrotmi sú povolené len u vozidiel do 3,5 tony od 15. novembra do 15. marca. Tieto vozidlá nesmú prekročiť rýchlosť 120 km/h na diaľnici a 90 km/h na ostatných komunikáciách. Vozidlá musia byť vybavené lapačmi za zadnými kolesami (tieto zásterky sú povinné pre vozidlá registrované v Taliansku a sú odporúčané pre vozidlá registrované v zahraničí). Pneumatikami s hrotmi musia byť vybavené všetky kolesá (vrátane kolies prívesov, ak sú ťahané za vozidlom).

Od roku 2014 sa v niektorých Alpských regiónoch sa opäť zavádza povinnosť zimných pneumatík na všetkých 4 kolesách a mať k dispozícii zimné reťaze. Táto povinnosť platí aj pre diaľnicu A22 v Južnom Tirolsku.