Tento simulátor, tzv. „Drunk glasses“ sú vlastne okuliare simulujúce vnímanie účastníka cestnej premávky po užití alkoholu.

Spoločnosť Autoklub Slovakia Assistance s.r.o. má k dispozícii vlastné simulátory. Na podporu bezpečnosti cestnej premávky je možné toto mobilné zriadenie ako aj ostatné bezpečnostno-preventívne pomôcky prenajať na rôzne akcie pre deti aj dospelých.

Bližšie informácie získate na obchodnom oddelení spoločnosti alebo na info@asaauto.sk.